O nás

Naše společnost působí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Založena byla 1. března 2015. To však neznamená, že jsme v dané oblasti nováčky. Pro potvrzení této skutečnosti svědčí fakt, že jednatel společnosti má desetiletou praxi v oboru v rodinné firmě fungující od roku 1993, ze které se tato společnost odštěpila. Je osobou Odborně způsobilou v oblasti prevenci rizik a požární ochrany a Koordinátorem BOZP na staveništi.

Samotná činnost společnosti je zajištována vlastními zaměstnanci a externími spolupracovníky, kteří mají příslušná oprávnění a jsou profesionály ve svém oboru. Všichni zaměstnanci a externisté procházejí procesem pravidelného vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Prioritou naší společnosti je poskytnutí vysoce profesionálních služeb tak, aby veškerá dokumentace našich klientů byla aktuální v souladu s právními předpisy. Taktéž poskytujeme odborné poradenství v oblasti Požární ochrany a Bezpečnosti pace.