Úvod

„Vždy se snažíme navrhnout řešení, které je pro Vaši společnost nejvhodnější při dodržení požadavků legislativy a zajištění bezpečnosti

Základní předpoklad úspěšné spolupráce vidíme v oboustranné otevřené komunikaci mezi poskytovatelem a objednatelem s tím, že naší zásadou je na jedné straně obchodního partnera příliš nezatěžovat, na druhé straně vše zajistit tak, aby veškeré úkony byly z hlediska požadavků zadavatele bezproblémově pokryty.

V tomto ohledu je naším zájmem ochránit našeho klienta před případnými sankcemi, které by mohly kontrolní orgány udělit na základě zjištěných nedostatků.